2024 V 14
Budowa pomnika św. Atanazego Brzeskiego w Jabłecznej
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Szanowni Państwo,

Bieżący – 2024 rok jest czasem radosnego świętowania przez Kościół prawosławny w Polsce szczególnego jubileuszu. Sto lat temu nasza rodzima Cerkiew uzyskała autokefalię. Z tego też powodu Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki za rozliczne dary jakie stały się udziałem wszystkich wiernych prawosławnych zamieszkujących na terenie Polski, a w szczególności wiernych z terenu naszej diecezji.

Dzięki zbawczej woli naszego Boga, jednym z owoców autokefalii była restytucja w 1989 roku Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na zgliszczach historycznej eparchii chełmskiej. Od trzydziestu pięciu lat nasza diasporalna społeczność zamieszkująca Chełmszczyznę i Południowe Podlasie coraz bardziej odradza się duchowo, zachowując dziedzictwo kulturowe Przodków. Szczególną opieką otacza nas św. Atanazy (Filipowicz) Wyznawca. To dzięki zasługom Ihumena Brzeskiego, będącego Patronem naszej diecezji, trwamy w wierze naszych Ojców, chociaż jesteśmy bardzo nieliczną wspólnotą wierzących. Nasz niebiański Orędownik troszczy się o to, aby wierni, włączeni w struktury parafialne, wraz z duchowieństwem podążali drogą zbawienia.

Św. Atanazy Wyznawca był niezłomnym obrońcą wiary prawosławnej w trudnych czasach zmagania się z tragiczną w skutkach unią brzeską. W obronie prawdziwej wiary oddał swe życie poprzez męczeńską śmierć (Żywot św. Atanazego jest zamieszczony na portalu internetowym naszej diecezji – http://www.lublin.cerkiew.pl/page.php?id=157).

W celu upamiętnienia tak zasłużonego Orędownika i Patrona naszej diecezji jest zatem w pełni zasadne, aby została podjęta inicjatywa budowy pomnika św. Atanazego Brzeskiego w Jabłecznej. W zakresie organizacyjnym dzieło to będzie realizowane przez diecezjalną Fundację Dialog Narodów, która została powołana do życia w Lublinie przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską (w 2007 roku), aby wspierać wszelkiego rodzaju działania mające na celu ochronę kultury, dziedzictwa narodowego oraz rodzimej tożsamości prawosławnej.

Budowa pomnika ku czci św. Atanazego Wyznawcy wymaga wzbudzenia ducha ofiarności u Ludzi dobrej woli, aby zebrać wymagane na ten cel środki finansowe (wstępny kosztorys wykonania pomnika opiewa na kwotę 230 000 zł). Ufamy, że dzięki życzliwemu zaangażowaniu w to dzieło naszych wiernych oraz wszystkich Osób, które będą wspierać tę inicjatywę, w krótkim czasie będzie to możliwe. Gorąco prosimy o wsparcie finansowe. Każda, choćby najmniejsza, kwota ma wielkie znaczenie dla osiągnięcia naszego celu. Uprzejmie prosimy również o rozpropagowanie idei budowy pomnika św. Atanazego Brzeskiego wśród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech Dobry i Miłosierny Bóg rozjaśnia nad Wami Swe Oblicze.

Bóg zapłać za Wasze wsparcie na zrzutka.pl

Z wyrazami szacunku

Prezes Fundacji Dialog Narodów
ks. Jerzy Łukaszewicz