2024 V 11
Święto parafialne w Biłgoraju
11 maja br. w Sobotę Paschy miały miejsce liturgiczne uroczystości ku czci św. Jerzego Zwycięzcy, patrona parafii prawosławnej w Biłgoraju. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Uroczystości rozpoczęły się w piątkowy wieczór nabożeństwem Całonocnego Czuwania, któremu przewodniczył ks. mitrat Piotr Babjak z Lublina. We wspólnej modlitwie udział wziął biłgorajski kler w osobach proboszcza ks. Korneliusza Wilkiela oraz diakona Romana Kalitana.

Świąteczną Liturgię poprzedziło przywitanie władyki Abla, czego dokonali kolejno: dzieci, przedstawiciele Rady Parafialnej Józef Klucha i Andrzej Klimiuk oraz proboszcz biłgorajskiej wspólnoty ks. Korneliusz.

Podczas patronalnego święta śpiewał parafialny chór pod kierownictwem matuszki Marii Kalitan.

W czasie Małego Wejścia władyka Abel w imieniu św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nagrodził miejscowego proboszcza prawem noszenia palicy.

Po ewangelicznym czytaniu okolicznościowe słowo wygłosił ks. Jarosław Szczur z Chełma. Duchowny dokonał analizy pojęcia chleba w nauczaniu Jezusa Chrystusa oraz omówił znaczenie paschalnego chleba - artosa - w liturgicznej i duchowej praktyce kościoła prawosławnego. Kaznodzieja zwrócił również uwagę na tegoroczne jubileusze 100-lecia autokefalii cerkwi prawosławnej w Polsce oraz 35-lecia restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Po nabożeństwie głos zabrał władyka Abel. Hierarcha pozdrowił z wielkim i chwalebnym świętem Zmartwychwstania Pańskiego oraz pamięcią św. Jerzego Zwycięzcy. Władyka zachęcał do pogłębiania wiary, szukania optymizmu życia przez pryzmat nadziei Paschy Chrystusowej.

Podczas uroczystości miało miejsce odznaczenie Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny: II stopnia – byłego Burmistrza Biłgoraja Janusza Rosłana oraz III stopnia Marii i Marka Kędziera.

Podczas nabożeństwa obecni byli: Burmistrz Miasta Biłgoraj Wojciech Gleń, Wicestarosta Biłgorajski Beata Strzałka oraz przedstawiciel parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju ks. Mateusz Januszewski.

Na koniec słowa dziękczynienia wygłosił ks. Korneliusz. Duchowny dziękował wszystkim za przybycie oraz dzielenie radości paschalnej podczas parafialnego święta.

Fot. J. Bogdan
Ks. Jarosław Szczur