2023 V 23
30 lat ekumenicznej współpracy Lublin – Balingen
Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska od 30 lat aktywnie zaangażowana jest w ekumeniczne partnerstwo z Okręgiem Kościelnym Balingen, Ewangelickiego Kościoła Krajowego w Wirtembergii.


Co pięć lat organizowane jest rocznicowe świętowanie tego wydarzenia. Pamiętnym pozostaje 25-lecie tej współpracy w dniach 1-2 czerwca 2018 r. Lublinie, kiedy to na Wydziale Politologii UMCS zorganizowana była konferencja naukowa, a materiały tej konferencji zostały opublikowane pt. „W poszukiwaniu tego co nas łączy...”.


Tegoroczne uroczystości 30 lecia ekumenicznych kontaktów miały miejsce w Balingen. W spotkaniu wzięła udział delegacja Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, na czele z arcybiskupem Ablem, oraz delegacja Ewangelickiej Parafii pw. Świętej Trójcy w Lublinie, Uroczystości rozpoczęły się 19 maja "molebnem" - nabożeństwem dziękczynnym w cerkwi prawosławnej pw. św. Marcina. Następnie delegacja polska wraz z gospodarzami udała się do Starostwa powiatu, gdzie zostali powitani przez starostę. W godzinach popołudniowych w głównej świątyni Balingen miał miejsce ekumeniczny koncert muzyki sakralnej. Chór Okręgu Kościelnego Balingen pod kierownictwem Wolfganga Ehni wykonał utwory w większości bazujące na muzyce cerkiewnej, śpiewając w języku niemieckim i starocerkiewnosłowiańskim. Męski kwartet z Lublina pod dyrekcją diakona Jana Natiażko zaprezentował muzykę Kościoła Prawosławnego.


Następnego dnia w sobotę na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybingen zorganizowana został konferencja naukowa pod hasłem: „Kościół i wojna”. Arcybiskup Abel podzielił się swoją refleksją dotyczącą 30 lecia kontaktów ekumenicznych Lublin – Balingen. Biskup Krajowy Kościoła Ewangelickiego w Wirtembergii Ernst – Wilhelm Gohln w swoim wystąpieniu podkreślił ważność ekumenicznego partnerstwa prawosławno-luterańskiego Lublin – Balingen w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej.


Następnie odbyły się prelekcje tematyczne: ks. Jan Kulik, Proboszcz Parafii w Zahorowie wystąpił z prelekcją „Prawosławna etyka pokoju w czasie wojny”, Prof. Kampmann przedwtaił „Ewangelicką etykę pokoju w czasie wojny” , ks. Korneliusz Wilkiel, Proboszcz Parafii w Biłgoraju, posługujący w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego zapoznał zebranych z kulisami pracy kapelana wojskowego Kościoła Prawosławnego, a Pfr. Bernhard Schaber-Laudien o powiedział o pracy kapelana ewangelickiego. Wieczorem w świątyni ewangelickiej w Balingen odbył się koncert organowy organisty Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Lublinie Adama Zaleskiego


W niedzielę 21 maja delegacja diecezji lubelsko – chełmskiej uczestniczyła w Boskiej Liturgii w Parafii Prawosławnej pw. św. Marcina w Balingen, gdzie zostali serdecznie powitani przez miejscowego duchownego ks. Michaela Buka.


Warto zaznaczyć, że w uroczystościach uczestniczyła także Parafia Prawosławna pw. św. Marcina w Balingen. Podczas spotkań w ciągu trzech dni uroczystości partnerzy mieli okazję do serdecznych rozmów na temat sytuacji geopolitycznej w Europie, o perspektywach rozwoju współpracy ekumenicznej. Arcybiskup Abel, jako wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej zapoznał niemieckich partnerów z działalnością PRE oraz z funkcjonowaniem jedynej w świecie ekumenicznej uczelni teologicznej jaką jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

Władyka Abel przedstawił program realizowany przez PRE pod nazwą „Pojednanie”, który w dzisiejszej dobie czasu ma szczególne znacznie dla rozwoju Polskiej Rady Ekumenicznej.



Punktem kulminacyjnym obchodów 30 lecia ekumenicznej współpracy Lublin – Balingen było nabożeństwo dziękczynne. Zostało ono przygotowane przy wystawie ogrodowej kwiatów w Balingen. Nabożeństwu przewodniczył prałat Markus Schoch (sufragan Biskupa Krajowego Wirtembergii). Podczas nabożeństwa arcybiskup Abel wygłosił homilię związaną z ewangelicznym czytaniem wg św. ap. ewangelisty Jana 16,5-15, odpowiadając na znamienne zapytanie Chrtstusa „Dokąd idziesz?”. Nabożeństwo zakończyło się wspólnym błogosławieństwem arcybiskupa Abla i prałata Markusa Schocha. Ostatnim punktem programu był wspólny obiad w restauracji hotelu „Thumm”.


Fot. Sergij Fic, ks. Korneliusz Wilkiel



ks. Marek Waszczuk