2023 V 13
Wizyta przedstawicieli Sejmu i Administracji rządowej w Lublinie
W piątkowe popołudnie przebywający na Lubelszczyźnie przedstawiciele Sejmu RP – Wicemarszałek Ryszard Terlecki, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek oraz Wojewoda Małopolski Mateusz Małodziński w rezydencji Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej spotkali się z Ordynariuszem Diecezji Arcybiskupem Ablem oraz Sekretarzem ks. prot. Andrzejem Łosiem.

Arcybiskup Abel przedstawił sytuację życia wewnętrznego diecezji na Lubelszczyźnie, przybliżył trudne kwestie historycznych doświadczeń Prawosławia w minionym stuleciu. Rozmawiano o przyszłości rozwoju życia eklezjalnego, dla ogólnego zachowania tożsamości chrześcijańskiej oraz tradycji cyrylometodiańskiej w Rzeczypospolitej.

Fot. ks. diakon Jan Natiażko
ks. prot. Andrzej Łoś