2023 V 02
Poświęcenie cerkwi w Hrubieszowie
2 maja br. w Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Hrubieszowie uroczyście świętowano pamięć św. Męczenników i Wyznawców Ziemi Hrubieszowskiej. Świętej Liturgii przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Tegoroczne święto miało wyjątkowy charakter. Po latach trudów i wyzwań, zakończony został kapitalny remont zabytkowej świątyni w Hrubieszowie. Dzięki funduszom ze środków europejskich i norweskich, wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie możliwym stało się całościowe odnowienie wyjątkowej na skalę światową cerkwi. Świątynia wybudowana została w latach 1873-1876. Jest jedyną w Europie cerkwią posiadającą trzynaście kopuł. Po trudnych latach związanych z martyrologią hrubieszowskiej ziemi świątynia lśni pierwotnym blaskiem.

Świętą Liturgię poprzedziło poświęcenie cerkwi. Wspólnie z arcybiskupem Ablem modliło się licznie przybyłe duchowieństwa z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Warszawsko-Bielskiej, pielgrzymi z bialskiego koła Bractwa św. Cyryla i Metodego, wierni, oficjalni goście oraz sympatycy hrubieszowskiej parafii.

W czasie obrzędu poświęcenia świątyni śpiewał chór duchowieństwa pod kierownictwem diakona Iwana Natiażko.

Następnie w nowopoświęconej cerkwi miała miejsca pierwsza św. Liturgia. Po ewangelicznym czytaniu homilię wygłosił ks. prot. Korneliusz Wilkiel z Biłgoraja. Duchowny zwrócił uwagę na istotne elementy obrzędu poświecenia cerkwi oraz na postaci św. Męczenników i Wyznawców Ziemi Hrubieszowskiej. Narodziny nowej cerkwi mają wiele wspólnych treści z narodzinami duchowymi człowieka. Dzisiaj hrubieszowska cerkiew w obrzędzie poświęcenia przeszła swoisty chrzest w omyciu prestoła, przyodzianiu go nowymi szatami oraz namaszczeniu ścian św. mirrą– wyjaśniał ks. Korneliusz.

Tradycja obchodów dnia pamięć wspomnianych świętych ma już dziesięcioletnią historię. W 2013 roku z inicjatywy arcybiskupa Abla umiejscowiono w hrubieszowskiej cerkwi ikonę przedstawiającą: św. kapłana – męczennika Sergiusza (Zacharczuka), św. Romana Wyznawcę (Medwida), św. kapłana męczennika Bazylego (Martysza), św. diakona Leoncjusza (Strociuka) oraz św. Kirę (Oboleńską). W dniu święta ustanowiono również wspomnienie cudownego zjawiska wydzielania wonnego oleju przez ikonę Matki Bożej w pobliskim Prehoryłym w 1936 roku.

W czasie św. Liturgii śpiewał chór parafii prawosławnej św. Jana Teologa z Chełma, którym dyrygował Jan Podoluk.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Jego Ekscelencja arcybiskup Abel. To wielkie wydarzenie dla niewielkiej, diasporalnej parafii prawosławnej w Hrubieszowie. Jest to zwieńczenie wielu lat wyzwań, gdzie niemalże od 90-tych lat XX wieku, krok za krokiem, stopniowo odzyskiwane było piękno tego Domu Bożego. Dzisiaj możemy stwierdzić, że wielkie są działa Pana – zaznaczył Jego Ekscelencja.

Następnie zostały wręczone Ordery św. Marii Magdaleny II stopnia: ks. prot. Janowi Kotowi – proboszczowi hrubieszowskiej parafii i Krzysztofowi Paradowskiemu, dyrektorowi Orlen Paliwa oraz Order III stopnia matuszce Iwonie Kot.

Zwieńczeniem tegorocznego świętowania były podziękowania skierowane na ręce arcybiskupa Abla przez dzieci i radę parafialną oraz proboszcza ks. Jana Kota.

Doniosłe wydarzenie zaszczycili liczni przybyli oficjalni goście w tym przedstawiciele lokalnego samorządu i służb mundurowych, sądownictwa, edukacji, reprezentant Zarządu Orlen Paliwa oraz innych wyznań.

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Hrubieszowie wyraża dziękczynienie wszystkim zaangażowanym w proces remontu i poświęcenia perły wschodniochrześcijańskiego dziedzictwa sakralnego regionu.

zdjęcia: Dariusz Duda
ks. Jarosław Szczur