2022 III 21
Pomoc w organizacji nauczania religii prawosławnej

W związku z dużą liczbą uchodźców z Ukrainy, przypominamy, że Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska oferuje wsparcie kadrowe w zapewnieniu nauczycieli religii prawosławnej w zakresie organizacji katechezy dzieci i młodzieży przybywających z zagranicy na terenie województwa lubelskiego.


Do każdego powiatu województwa lubelskiego został skierowany koordynator nauczycieli religii prawosławnej. Każdy z nich jest katechetą i posługuje się językiem pochodzenia uchodźców z Ukrainy, co ułatwi bezpośredni kontakt z uczniami i ich opiekunami.


Całokształt pomocy organizacji nauczania religii prawosławnej w Diecezji koordynuje:


Ks. Andrzej Konachowicz tel. +48 507 822 936 akonachowicz@lscdn.pl

Doradca metodyczny ds. religii prawosławnej

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie


Więcej informacji o tym, jak zorganizować nauczanie religii prawosławnej dla uczniów i młodzieży z Ukrainy na stronie:

www.lublin.cerkiew.plks. Andrzej Konachowicz