2016 XI 21
Nagrody w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego

W niedzielę, 20 listopada, w katedralnej cerkwi w Lublinie po zakończonej Boskiej Liturgii miał miejsce szczególny akt dziękczynienia.

 

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, któremu asystowało duchowieństwo posługujące przy lubelskiej cerkwi katedralnej. Po zakończeniu Liturgii arcybiskup Abel w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP uhonorował Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia Marzenę Modrzewską-Michalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów w Lublinie oraz nauczycielkę tejże szkoły Marię Zuba, parafiankę świątyni katedralnej. Wręczając ordery władyka Abel dziękował paniom za otwartość i troskliwość w organizacji katechezy prawosławnej w tym lubelskim zespole szkół.

 

Następnie ekumeniczna Fundacja „Tolerancja” w lubelskiej świątyni po raz XIX uhonorowała medalem trzy osoby wyłonione przez Kapitułę Fundacji. W tym roku ordery otrzymali: ks. prof. Wacław Hryniewicz, prof. Urszula Bobryk oraz Grzegorz Szwed. Przed wręczeniem medali zostały odczytane laudacje. Grzegorz Szwed jako prezes Fundacji Dialog Narodów działającej przy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej został uhonorowany medalem „Tolerancji” w laudacji przygotowanej przez prof. Marka Opielaka. Wspomniano w niej o działalności Fundacji Dialog Narodów w kwestii wydawniczej i integrowania społeczeństwa, a przede wszystkim o bezgranicznym ratowaniu dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację i remonty dziesiątek cerkwi prawosławnych, głównie na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej, jak też poza jej granicami. Przedstawiciele Rady Parafialnej, przekazując kwiaty, wyrazili słowa wdzięczności za odbudowę muru przy cerkwi katedralnej oraz rewitalizację cmentarza prawosławnego przy ul. Lipowej.

 

Podsumowując całą uroczystość głos zabrał przewodniczący Fundacji „Tolerancja” prof. Karol Karski. Na nabożeństwie oraz podczas wręczania odznaczeń obecny był prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk. Pogratulował on odznaczonym zaszczytu oraz przedstawił program dalszego rozwoju miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania terenu sąsiadującego z Prawosławną Katedrą Przemienienia Pańskiego.

ks. Jerzy Łukaszewicz