Patriarcha Bartłomiej w Lublinie
20 sierpnia po uroczystościach Przemienienia Pańskiego na św. górze Grabarce patriarcha Konstantynopola Bartłomiej po raz pierwszy gościł w Lublinie.

O godz. 9.00 patriarcha odwiedził cerkiew katedralną Przemienienia Pańskiego  w Lublinie, aby na wspólnej modlitwie – doksologii – spotkać się ze społecznością diecezji lubelsko–chełmskiej oraz sympatykami Kościoła prawosławnego. Tę uroczystość w cerkwi zaszczycili swoją obecnością arcybiskup Józef Życiński, rzymskokatolicki metropolita lubelski, w asyście biskupa Mieczysława Cisło, proboszczowie lubelskich parafii zrzeszonych w lubelskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, prezydent Lublina Adam Wasilewski, wicemarszałek województwa Jacek Sobczak, konsul generalny Ukrainy Oleh Horbenko wraz z honorowym konsulem Stanisławem Adamiakiem. Wojewodę lubelskiego reprezentował dyrektor Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk, zaś Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - dyrektor Departamentu Wyznań, Mniejszości Narodowych i Etnicznych Józef Różański.

W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy duchowni diecezji lubelsko–chełmskiej. Witając hierarchę arcybiskup Abel przedstawił całokształt wydarzeń historycznych jakie na przestrzeni wieków łączyły miasto Lublin i Lubelszczyznę z tradycją bizantyjską. Na zakończenie spotkania władyka Abel podarował patriarsze ikonę św.św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Następnie patriarcha w swoim słowie skierowanym do zgromadzonych podkreślił ważność tej wizyty w Lublinie, oraz przedstawił otwartość Patriarchatu Ekumenicznego na kwestie ekumenicznej postawy, wręczając arcybiskupowi Ablowi panagiję i kadzielnicę dla cerkwi katedralnej.

Udzieliwszy błogosławieństwa licznie zebranym patriarcha na krótko odwiedził rezydencję arcybiskupią, po czym wspólnie udali się do obozu koncentracyjnego Majdanek, aby w tym miejscu martyrologii człowieczeństwa wznieść krótką modlitwę za spokój ich dusz i złożyć wieniec.

Oficjalnej delegacji patriarchy Bartłomieja w Lublinie towarzyszył zwierzchnik naszej Cerkwi, metropolita Sawa, w asyście arcybiskupów Jeremiasza i Jakuba, biskupów Grzegorza i Jerzego, oraz ambasador Grecji, Gabriela Coptsidisa z małżonką.
ks. Andrzej Konachowicz