2015 IX 29
IV zakończenie sezonu motocyklowego w Radecznicy
W dniach 26-27 września odbyło się zakończenie sezonu motocyklowego w Radecznicy. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Zamość oraz Wójt Gminy Radecznica.

Pierwszego dnia o godzinie 10.00 uczestnicy zebrali się na rynku głównym w Zamościu, po czym przedstawiciele motocyklistów z Roztoczańskiej Grupy Weterańskiej PERKUN udali się na cmentarz jeńców Radzieckich, który znajduje się w Zamościu przy ulicy Szwedzkiej. Podczas panichidy, przy krzyżu złożono wieniec oraz zapalono znicz. Nabożeństwo za zmarłych sprawował ks. prot. Witold Charkiewicz, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Zamościu. Na zakończenie modlitewnego spotkania, ks. Witold zwrócił się do zebranych z okolicznościowym słowem, w którym dziękując motocyklistom za dotychczasową współpracę oraz wspólną modlitwę w tym szczególnym miejscu, życzył Błogosławieństwa Bożego, wyrażając nadzieję na kontynuację owocnej współpracy.

Od 1941 r. na terenie Zamościa istniał obóz jeńców Radzieckich Stalag 325. Zgromadzeni w tym miejscu jeńcy byli bestialsko mordowani oraz umierali masowo z głodu i chorób. Do grzebania ich ciał wybrano teren obecnego cmentarza, gdzie w dziewięciu zbiorowych mogiłach pochowano około 16 tys. żołnierzy, w tym ośmiu generałów. Obóz zlikwidowano w lipcu 1944 r. Żołnierze pochowani w Zamościu byli urodzeni przed rewolucją październikową, a tym samym ochrzczeni w tradycji Kościoła Prawosławnego. W 2012 r. staraniem parafii prawosławnej w Zamościu udało się upamiętnić krzyżem miejsce ich spoczynku. Poświęcenia krzyża  18 października 2012 r. dokonał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski, w asyście przybyłego duchowieństwa. Podczas wspomnianej uroczystości obecni byli: ks. Jan Borowski, proboszcz rzymsko-katolickiej parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu; Aleksander Aleksiejew, Ambasador Rosji w Polsce oraz Marcin Zamoyski, prezydent miasta. Od tego czasu, na terenie cmentarza, kilka razy w roku odbywają się prawosławne nabożeństwa.

W godzinach wieczornych odprawiona została panichida na terenie klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy. Nabożeństwo miało miejsce przed wejściem do byłego soboru gdzie spoczywa hieromnich Krzysztof, który niósł posługę duszpasterską prawosławnym mniszkom w dawnym monasterze w Radecznicy. Należy wspomnieć, że o. Krzysztof, jest autorem paraliturgicznego utworu Krestnaja Piesń, który do dzisiaj jest sprawowany w Wielkim Poście w niektórych parafiach PAKP. Podczas panichidy wznoszono również modlitwy za prawosławne mniszki spoczywające na przyklasztornym cmentarzu.

Sylwester Szewczuk