2008 VIII 07
"Wasylówka" w Dąbrowicy Małej
W sobotę 26 lipca br. w niewielkiej południowopodlskiej wsi Dąbrowica Mała odbyło się niezwykłe wydarzenie. W 99 rocznicę urodzin uczczono tam pamięć wybitnego syna tej ziemi – znanego malarza Bazylego (Wasyla) Albiczuka. Choć obecnie wyznawcy prawosławia są tam bardzo nieliczni, tego dnia w Dąbrowicy Małej uroczystemu nabożeństwu przewodniczył prawosławny hierarcha, głośniej niż zwykle zabrzmiał tam znowu język ukraiński, w którym swe poezje tworzył Bazyli Albiczuk. Uroczystości dla uczczenia pamięci Bazylego Albiczuka odbyły się z inicjatywy dawnych i obecnych mieszkańców Dąbrowicy Małej. Współorganizatorem uroczystości była Parafia Prawosławna w Zahorowie, do której należy wieś Dąbrowica Mała. Wsparcia tej cennej inicjatywie lokalnej udzieliło wiele lokalnych firm oraz gmina Piszczac. Patronat nad uroczystościami przyjęli Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel oraz poseł Franciszek Stefaniuk. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu prawosławnym w Dąbrowicy Małej przy grobie Bazylego Albiczuka. Uroczystemu nabożeństwu żałobnemu (panichidzie) za duszę B. Albiczuka przewodniczył prawosławny biskup piotrkowski Paisjusz wraz z duchowieństwem: dziekanem terespolskim o. prot. Janem Dmitrukiem, miejscowym proboszczem o. prot. Janem Kulikiem z Zahorowa oraz o. protodiakonem Markiem Waszczukiem, chórem dyrygował o. Marcin Gościk. Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do obecnych zwrócił się biskup Paisjusz. Głos zabrał również poseł Franciszek Stefaniuk. Drugą częścią uroczystości stał się festyn "Wasylówka". Odbył się on obok remizy strażackiej, znajdującej się niedaleko dawnego domu Bazylego Albiczuka przy którym istniał kiedyś wspaniały ogród. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły folklorystyczne z Zahorowa, Piszczaca i Dobrynia. Warto odnotować, że znaczną część repertuaru tych zespołów stanowiły pieśni ukraińskie. Na scenie pojawiły się także dzieci z miejscowej szkoły, recytujące wiersze, oraz miejscowi artyści. Nagrody dla występujących zespołów ufundował m. in. Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel. Występom towarzyszyła wystawa-kiermasz twórców ludowych. Był również wyświetlany film poświęcony postaci B. Albiczuka. Z kolei w pobliskiej remizie na uczestników festynu czekał wspaniały poczęstunek ze specjałami podlaskiej kuchni. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy wsi Dąbrowica Mała oraz goście z okolicznych miejscowości. Byli również obecni przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, a także przedstawiciele środowisk ukraińskich: liderzy Związku Ukraińców Podlasia i Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie oraz redaktorzy naczelni periodyków ukraińskich "Nad Buhom i Narwoju" i "Nasze Słowo". Uroczystości ku czci Bazylego Albiczuka w Dąbrowicy Małej – panichida nad jego grobem i festyn "Wasylówka" stają się zaczątkiem nowej tradycji. Dzięki tym działaniom zachowana jest pamięć nie tylko o wybitnym synu Ziemi Podlaskiej, ale także o tradycji kulturowej w której on żył i tworzył.
Grzegorz Kuprianowicz